aa حراج!
download (1)downloadimail2download

افزایش ممبر واقعی

تومان 60,000 رایگان!

باتشکراز اعتماد شما .یکی از جوایزارزشمند ما افزایش ممبر واقعی کانال شما.با این روش پس از خرید از فروشگاه ما به شرح ذیل جایزه خود را دریافت میکنید.

اولین خرید(مقداروقیمت مهم نیست): 50 ممبر واقعی .

خرید تا سقف 25000تومان : 100ممبر واقعی.

خرید تا سقف 50000 تومان : 200ممبرواقعی.

خرید تا سقف 100000 تومان : 500 ممبر واقعی .

خرید تا سقف 500000 تومان : 1000 ممبر واقعی .

خرید تا سقف 1میلیون تومان 1500 ممبر واقعی .

شمامیتواید پساز خرید کد خرید خود رابه تلگرام ویا واحد پشتیبانی ارسال وسپس آدرس کانال خودرا اعلام وجایزه خودرا دریافت نمایید . درصورتی که تمایل به خرید ممبر هم دارید درخواست خود راجداگانه ارسال نمایید.

مقدار:

دسته: .

توضیحات محصول

باتشکراز اعتماد شما .یکی از جوایزارزشمند ما افزایش ممبر واقعی کانال شما.با این روش پس از خرید از فروشگاه ما به شرح ذیل جایزه خود را دریافت میکنید.

اولین خرید(مقداروقیمت مهم نیست): 50 ممبر واقعی .

خرید تا سقف 25000تومان : 100ممبر واقعی.

خرید تا سقف 50000 تومان : 200ممبرواقعی.

خرید تا سقف 100000 تومان : 500 ممبر واقعی .

خرید تا سقف 500000 تومان : 1000 ممبر واقعی .

خرید تا سقف 1میلیون تومان 1500 ممبر واقعی .

شمامیتواید پساز خرید کد خرید خود رابه تلگرام ویا واحد پشتیبانی ارسال وسپس آدرس کانال خودرا اعلام وجایزه خودرا دریافت نمایید . درصورتی که تمایل به خرید ممبر هم دارید درخواست خود راجداگانه ارسال نمایید.

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید